ວັນອາທິດ ທີ 5 ທັນວາ 2021

ເຮັດວຽກແບບໃດໃຫ້ໄດ້ເປັນນາຍ? (ຄວາມລັບທີ່ຫົວໜ້າຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ທັນບອກ)

ເຮັດວຽກແບບໃດໃຫ້ໄດ້ເປັນນາຍ?  (ຄວາມລັບທີ່ຫົວໜ້າຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ທັນບອກ)
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຖ້າເວົ້າເຖິງທຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງການທີ່ຈະກ້າວຂຶ້ນໄປສູ່ຈຸດສູງສຸດຂອງອາຊີບຂອງຕົວເອງດ້ວຍກັນທັງໝົດ. ເຊິ່ງມັນກໍ່ຄືການໄດ້ເປັນ ຜູ້ຄຸມ, ຜູ້ຈັດການ, ຫົວໜ້າ, ໃນຕຳແໜ່ງ ຫຼື ສາຍອາຊີບທີ່ຕົນເອງກຳລັງເຮັດຢູ່. 

Photo by Minervastudio from Pexels 

ແຕ່ເປັນຫຍັງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດວຽກດົນແລ້ວ ເຮັດວຽກມາຫຼາຍປີ ແຕ່ຍັງຢຸດຢູ່ກັບທີ່ ບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ບໍ່ໄດ້ຮັບການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານທີ່ເຮັດຢູ່ ເຊິ່ງພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ເຮັດວຽກນັ້ນໆໃຫ້ມັນແລ້ວມື້ແລ້ວວັນໄປເທົ່ານັ້ນ. ສ່ວນເລື່ອງຂອງຄວາມກ້າວໜ້ານັ້ນປ່ອຍໃຫ້ເລື່ອງຂອງ ດວງ ໂຊກເປັນຕົວກຳນົດ. 

ກົງກັນຂ້າມກັບບາງຄົນທີ່ເຮັດວຽກພຽງປີໜຶ່ງ ຫຼື ສອງປີ ກັບໄດ້ຮັບການເລື່ອນຂັ້ນ ໄດ້ຂຶ້ນເປັນຫົວໜ້າ ຫຼື ກ້າວໜ້າໄປໄກກວ່າຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຮັດວຽກມາດົນ.  

ພວກເຂົາເຮັດມັນດ້ວຍວິທີໃດ? 

Photo by Kaboompics.com from Pexels 

ແລະ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາເປີດເຜີຍສູດລັບ (Formula) ໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ກ້າວໜ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ໃຊ້ມັນໄປເຖິງຈຸດມຸ່ງໝາຍທີ່ຕ້ອງການ. ເຊິ່ງສູດດັ່ງກ່າວນີ້ມີຊື່ວ່າ ສູດ “QQS” ເປັນສູດທີ່ຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານການເຮັດວຽກ ຫຼື ທຸລະກິດ ແນະນຳໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດຄືກັບພວກເຂົານຳໄປໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກຂອງຕົວເອງ.  

ເຊິ່ງສູດ “QQS”  ນັ້ນໜ້າຕາຈະເປັນແບບໃດ ເຮົາໄປເບິ່ງພ້ອມໆກັນ. 

  • Quality: ຄຸນນະພາບ 

ທຸກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ວຽກທີ່ກຳລັງເຮັດຢູ່ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຸດຄວາມສາມາດ ແລະ ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າມັນຕ້ອງໄດ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ອອກມາດີ. ຢ່າເປັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຄິດທີ່ເຮັດໃຫ້ພໍໃຊ້ໄດ້ ເຮັດສໍ່ານີ້ກໍ່ໄດ້ແລ້ວ ເພາະວຽກທຸກຢ່າງທີ່ເຮັດອອກມາເປັນຕົວບົ່ງບອກເຖິງຄຸນນະພາບຂອງຄົນໆນັ້ນ.

ກົດຂໍ້ທີ 1 ຂອງການເຮັດວຽກກໍ່ຄື ເງິນເດືອນ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຜົນຕອບແທນຕ່າງໆທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຄືຜົນງານທີ່ເຈົ້າໄດ້ສ້າງ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ມອບໃຫ້ກັບບໍລິສັດ.

Photo by Gustavo Fring from Pexels 

  • Quantity: ປະລິມານ 

ຄົນທີ່ຈະກ້າວໜ້າໃນວຽກງານຂອງຕົວເອງນອກຈາກຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີຄຸນນະພາບແລ້ວ ຍັງສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ແຕ່ຍັງສາມາດຮັກສາຄຸນນະພາບໄວ້ໄດ້ ເຊິ່ງຕ້ອງພັດທະນາຕົວເອງໄປໃນທັກສະຕ່າງໆໃຫ້ກ້ວາງອອກໄປ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຮັບເອົາໂອກາດຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າມາ ແລະນັ້ນຄືປັດໄຈສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກ້າວຂຶ້ນໄປໃນຈຸດທີ່ສູງກ່ວາເກົ່າ. 

ກົດຂໍ້ທີ 2 ຍິ່ງເຈົ້າສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບບໍລິສັດຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຈົ້າຍິ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. 

Photo by energepic.com from Pexels  

  • Spirit: ເຮັດດ້ວຍໃຈ 

ທຸກໆວຽກງານຈຳເປັນທີ່ຜູ້ເຮັດຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ (Spirit) ຂອງຕົວເອງລົງໄປໃນວຽກ ໃຫ້ປຽບສະເໝືອນວ່າວຽກດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເປັນຂອງຕົວເອງ ເຮັດໃຫ້ຕົວເອງ. ຖ້າວຽກໃດກໍແລ້ວແຕ່ທີ່ເຈົ້າເຮັດມັນດ້ວຍໃຈ, ເຮັດມັນດ້ວຍຄວມມັກ-ຮັກ ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວມສຸກ. ສະນັ້ນຈົ່ງໃສ່ຄວາມເປັນຕົວຕົນຂອງເຈົ້າລົງໄປໃນທຸກວຽກທີ່ເຈົ້າເຮັດ ເຊິ່ງນັ້ນມັນສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງເຈົ້າ. 

ກົດຂໍ້ທີ 3 ຈົ່ງຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ ເຮັດມັນດ້ວຍໃຈຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລ້ວເງິນ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຄວາມສຳເລັດ ຈະຕາມມາເອງ. 


Photo by ThisIsEngineering from Pexels  

ແລະ ນັ້ນຄືທັງໝົດຂອງຄວາມລັບໃນການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງຖ້າທຸກຄົນສາມາດນຳເອົາສູດດັ່ງກ່າວໄປໃຊ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄວມກ້າວໜ້າ ຄວາມສຳເລັດ ແລະເງິນທອງ ຈະໄຫຼມາຫາຜູ້ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.  

ຂຽນໂດຍ: Bae Desuka 

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ: 

  • QQS Formula: Think and Grow Rich, Napoleon Hill, Page 125

ພາບໜ້າປົກ: https://www.pexels.com/photo/man-in-black-suit-sitting-on-chair-beside-buildings-3778966/

Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ