ວັນຈັນ ທີ 29 ພະຈິກ 2021

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກີລາ-ກາຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງ ຖືກຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກີລາ-ກາຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງ ຖືກຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ ຜ່ານມາ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ (ຫຼັກ 6) ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກີລາ-ກາຍະກໍາ (ສະບັບປັບປຸງ), ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກີລາ-ກາຍະກໍາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກີລາ-ກາຍະກໍາ, ຂັ້ນຕອນການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກີລາ-ກາຍະກໍາ, ໂຄງປະກອບ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ສໍາ່ຄັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກີລາ-ກາຍະກໍາ, ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບພາຍຫຼັງທີ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກີລາ-ກາຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້. ສໍາລັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກີລາ-ກາຍະກໍາ ປະກອບມີ 9 ພາກ, 18 ໝວດ ແລະ 108 ມາດຕາ. ສ່ວນສະບັບປະປຸງປະກອບມີ 10 ພາກ, 20 ໝວດ ແລະ 112 ມາດຕາ, ໃນນີ້, ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 1 ພາກ, 2 ໝວດ ແລະ 4 ມາດຕາ, ປັບປຸງ 81 ມາດຕາ, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 15 ມາດຕາ, ຕັດອອກ 12 ມາດຕາ ເນື່ອງຈາກວ່າມາດຕາດັ່ງກ່າວໄດ້ມີນິຕິກໍາສະເພາະ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 16 ມາດຕາ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກີລາ-ການຍະກໍາ ສະບັບທໍາອິດໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະການນໍາໃຊ້ໃນປີ 2007 ແລະ ສະບັບທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ໃນປີ 2012. ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິຫານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກີລາ-ກາຍະກໍາ ໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນປີ 2012 ຮອດປັດຈຸບັນ ວຽກງານກີລາ-ກາຍະກໍາ ໄດ້ມີການພັດທະນາດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ, ໄດ້ມີສະຖານທີ່ການສຶກສາ, ສູນຝຶກກີລາແຫ່ງຊາດ, ສະໜາມກີລາ, ເດີ່ນກີລາ, ສະໂມສອນ ແລະ ສະຫະພັນກີລາເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າດ້ານເນື້ອໃນຈໍານວນໜຶ່ງຂອງບາງພາກ, ບາງໝວດ ແລະ ບາງມາດຕາບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ທັນຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງໄປຕາມການພັດທະນາ, ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງມີບາງໜ້າວຽກຊໍ້າຊ້ອນ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ນັກກີລາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມເທົ່າທີ່ຄວນ, ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກທຸລະກິດເຂົ້າໃນວຽກງານກີລາ-ກາຍະກໍາຍັງມີຂອບເຂດຈໍາກັດ, ການກໍານົດຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ການປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບກີລາ-ກາຍະກໍາຍັງບໍ່ຊັດເຈນ. ເວົ້າລວມແລ້ວກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕໍ່ການພັດທະນາວຽກງານກີລາ-ກາຍະກໍາ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ສ່ວນເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍມີຄວາມລະອຽດ, ຊັດເຈນ, ຮັດກຸມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພະທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່, ໄດ້ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ຊັດເຈນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບຸກຄົນນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າເຖິງວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.

ເມື່ອຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ ຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານກີລາ-ກາຍະກໍາມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິທິຜົນສູງ, ເຮັດໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານກີລາ-ກາຍະກໍາ, ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ມີນໍ້າໃຈນັກກີລາທີ່ພ່ອງໃສ ແລະ ມີສະຕິຊາດສູງຂຶ້ນ, ເປັນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາວິຊາການ ແລະ ນັກກີລາໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນເຊື່ອມໂຍງກັບອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີມິດຕະພາບ, ສັນຕິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດທົ່ວພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂຶ້ນຕື່ມ, ພ້ອມທັງຍົກສູງຄວາມເຊື້ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນລົງທຶນໃສ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກນີ້, ເຮັດໃຫ້ທຸກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານນີ້ ຈະໄດ້ຖືກປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍເປັນຢ່າງດີ.

ໃນກອງປະຊຸມບັນດາ ສສຊ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຮັດກຸມ, ຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນຂຶ້ນ ແລະ ເຫັນດີຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກີລາ-ກາຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງ ດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ.

(ໄກ່ແຈ້)

Advertisement Replay Ad
ທີພລັດ (TPLUS) ແລະ Borussia Dortmund ຈັບມືກັນມອບສິ່ງດີໆແກ່ແຟນໆທີມເຫຼືອງ-ດໍາໃນລາວ

ທີພລັດ (TPLUS) ແລະ Borussia Dortmund ຈັບມືກັນມອບສິ່ງດີໆແກ່ແຟນໆທີມເຫຼືອງ-ດໍາໃນລາວ

Lao Toyota F.C. ດຶງ “ຊານະ ມະນີຜົນ” ຮ່ວມທີມ ລຸ້ນແຊ້ມລີກສູງສຸດຂອງປະເທດ

Lao Toyota F.C. ດຶງ “ຊານະ ມະນີຜົນ” ຮ່ວມທີມ ລຸ້ນແຊ້ມລີກສູງສຸດຂອງປະເທດ

ບົດສຳພາດສຸດພິເສດ: ຮູ້ຈັກ "ຊານະ ມະນີຜົນ" ນັກເຕະຈາກຫຼວງພະບາງທີ່ມາແຮງ ໃນ 24 ຂໍ້ນີ້

ບົດສຳພາດສຸດພິເສດ: ຮູ້ຈັກ "ຊານະ ມະນີຜົນ" ນັກເຕະຈາກຫຼວງພະບາງທີ່ມາແຮງ ໃນ 24 ຂໍ້ນີ້

ຈັດເຕັມ! ເປີດແຂ່ງອີສະປອດຊີງແຊ້ມປະເທດລາວ 2020 ຊຸກຍູ້ນັກກີລາລາວກຽມຊີງໄຊໃນພາກພື້ນ-ສາກົນ

ຈັດເຕັມ! ເປີດແຂ່ງອີສະປອດຊີງແຊ້ມປະເທດລາວ 2020 ຊຸກຍູ້ນັກກີລາລາວກຽມຊີງໄຊໃນພາກພື້ນ-ສາກົນ

ຕິດເຊື້ອແບບບໍ່ມີອາການ! ດາວເຕະມ້າລາຍ "ໂຣນັນໂດ້" ຕິດໂຄວິດ-19

ຕິດເຊື້ອແບບບໍ່ມີອາການ! ດາວເຕະມ້າລາຍ "ໂຣນັນໂດ້" ຕິດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຮົາຄວນມາ #ແລ່ນເພື່ອນ້ອງ2020 ຫຼາຍກວ່າໄປແລ່ນຕາມຄົນທີ່ເຂົາບໍ່ມີໃຈໃຫ້ເຮົາ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຮົາຄວນມາ #ແລ່ນເພື່ອນ້ອງ2020 ຫຼາຍກວ່າໄປແລ່ນຕາມຄົນທີ່ເຂົາບໍ່ມີໃຈໃຫ້ເຮົາ

ແນວຄົນມັນຮັກ! ໂຣນັນໂດ້ ສາຍເປຊື້ແຫວນເພັດໃຫ້ແຟນສາວ ຂໍບອກລາຄາແພງສຸດໃນໝູ່ນັກເຕະ

ແນວຄົນມັນຮັກ! ໂຣນັນໂດ້ ສາຍເປຊື້ແຫວນເພັດໃຫ້ແຟນສາວ ຂໍບອກລາຄາແພງສຸດໃນໝູ່ນັກເຕະ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ເມື່ອ "ລີໂອເນລ ເມດຊີ" ແຈ້ງບາຊາຂໍຍ້າຍທີມ ຊັອກແຟນບານທົ່ວໂລກ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ເມື່ອ "ລີໂອເນລ ເມດຊີ" ແຈ້ງບາຊາຂໍຍ້າຍທີມ ຊັອກແຟນບານທົ່ວໂລກ

ສ່ອງຄວາມລວຍອາພາດເມັນຫຼູໃນດູໄບຂອງ "ໂຣເຈີ ເຟເດິເຣີ" ນັກກີລາລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກປີ 2020

ສ່ອງຄວາມລວຍອາພາດເມັນຫຼູໃນດູໄບຂອງ "ໂຣເຈີ ເຟເດິເຣີ" ນັກກີລາລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກປີ 2020

ເປັນຫຍັງແຟນຄລັບຂອງ “ລິເວີພູ (Liverpool) ແລະ ແມນຢູ (Man U)” ຄືບໍ່ຖືກກັນ?

ເປັນຫຍັງແຟນຄລັບຂອງ “ລິເວີພູ (Liverpool) ແລະ ແມນຢູ (Man U)” ຄືບໍ່ຖືກກັນ?

ນັກໄຕຣກີລາສາວຖືກ 'ຂົ່ມເຫງ' ຈົນນຳໄປສູ່ການຈົບຊີວິດຂອງໂຕເອງ ສະເທືອນວົງການກີລາເກົາຫຼີໃຕ້

ນັກໄຕຣກີລາສາວຖືກ 'ຂົ່ມເຫງ' ຈົນນຳໄປສູ່ການຈົບຊີວິດຂອງໂຕເອງ ສະເທືອນວົງການກີລາເກົາຫຼີໃຕ້

ລໍຄອຍມາເຖິງ 30 ປີ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ "LIVERPOOL" ກໍຄວ້າໄດ້ໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່!

ລໍຄອຍມາເຖິງ 30 ປີ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ "LIVERPOOL" ກໍຄວ້າໄດ້ໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່!

ເສິກໃຫຍ່ໃນລາລີກາ: ບາເຊໂລນາ ກຽມພົບ ເຊບິຢາ ທ້າຍອາທິດນີ້

ເສິກໃຫຍ່ໃນລາລີກາ: ບາເຊໂລນາ ກຽມພົບ ເຊບິຢາ ທ້າຍອາທິດນີ້

ລວມ 10 ນັກເຕະທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນ LaLiga ສະເປນ ໃນລະດູການ 2019/20

ລວມ 10 ນັກເຕະທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນ LaLiga ສະເປນ ໃນລະດູການ 2019/20

ແຟນບານກຽມໂຕ ພຣີເມຍລີກ ກັບມາແຂ່ງຂັນອີກຄັ້ງ

ແຟນບານກຽມໂຕ ພຣີເມຍລີກ ກັບມາແຂ່ງຂັນອີກຄັ້ງ

ລາວອີ-ສະປອດ ເປີດຮັບສະໝັກບຸກຄະລາກອນ ກຽມສ້າງເປັນຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນອາຊີບ

ລາວອີ-ສະປອດ ເປີດຮັບສະໝັກບຸກຄະລາກອນ ກຽມສ້າງເປັນຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນອາຊີບ

"ຊຽງຂວາງ ເກມ" ຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່? ຮູ້ຜົນທ້າຍເດືອນມິຖຸນານີ້

"ຊຽງຂວາງ ເກມ" ຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່? ຮູ້ຜົນທ້າຍເດືອນມິຖຸນານີ້

ບໍ່ລອດ "ເອຟຊີ ໂຊລ" ຖືກໃໝ 730 ລ້ານກີບ ຍ້ອນໃຊ້ "ຕຸກກະຕາຢາງ" ແທນຜູ້ຊົມ ຊີ້ດູໝິ່ນກຽດແຟນບານເພດຍິງ

ບໍ່ລອດ "ເອຟຊີ ໂຊລ" ຖືກໃໝ 730 ລ້ານກີບ ຍ້ອນໃຊ້ "ຕຸກກະຕາຢາງ" ແທນຜູ້ຊົມ ຊີ້ດູໝິ່ນກຽດແຟນບານເພດຍິງ

ສຕລ ລົງມືກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື້ນຖານສະໜາມກີລາຈາກທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FIFA

ສຕລ ລົງມືກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື້ນຖານສະໜາມກີລາຈາກທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FIFA

ວົງການບານເຕະຮູ້ ຫຼື ຍັງ? ພຣີເມຍລີກແຈ້ງຜົນກວດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ມີ 6 ຄົນ ຈາກ 748 ຄົນ!

ວົງການບານເຕະຮູ້ ຫຼື ຍັງ? ພຣີເມຍລີກແຈ້ງຜົນກວດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ມີ 6 ຄົນ ຈາກ 748 ຄົນ!

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ