ວັນອາທິດ ທີ 17 ຕຸລາ 2021

ບົດຄວາມ ຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ

ບົດຄວາມ ຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ

ເຊົ້າມື້ໜຶ່ງ ເນນນ້ອຍແລ່ນເຂົ້າໄປຖາມຄູບາ

“ຄູບາ ຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດຄົນເຮົາຄືຫຍັງ?”

ມື້ອື່ນໃຫ້ເຈົ້າແບກເອົາກ້ອນຫີນກ້ອນໜຶ່ງ ໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ ຫາກມີຄົນຖາມລາຄາ ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງເວົ້າຫຍັງທັງນັ້ນ ແຕ່ໃຫ້ຊູມື 2 ນິ້ວໃຫ້ເຂົາເບິ່ງ ຫາກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະຊື້ ເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຕ້ອງຂາຍ ໃຫ້ເອົາຫີນກ້ອນນັ້ນກັບມາ ແລ້ຄູບາຈະບອກເຈົ້າ ວ່າຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດຄືຫຍັງ?

ເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາ ເນນນ້ອຍຈຶ່ງແບກກ້ອນຫີນກ້ອນໜຶ່ງໃນສວນອອກໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ ໃນຕະຫຼາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍດ້ວຍຜູ້ຄົນ ຕ່າງກໍ່ສົງໄສວ່າເນນນ້ອຍຂາຍຫຍັງ ຢູ່ໆກໍ່ມີແມ່ບ້ານຄົນໜຶ່ງເຂົ້າມາ ແລະ ກໍ່ຖາມວ່າ

“ຫີນກ້ອນນີ້ລາຄາເທົ່າໃດ?” ເນນນ້ອຍບໍ່ຕອບ ໄດ້ແຕ່ຊູມື 2 ນິ້ວໃຫ້ເບິ່ງ

“2 ພັນຫວາ” ເນນນ້ອຍແກວ່ງຫົວໄປມາ

“20 ພັນກໍ່ແລ້ວກັນເດີ້ ປ້າຈະເອົາໄປທັບຜັກດອງ” ເນນນ້ອຍຄິດໃນໃຈ “ໄອຢະ!! ຫີນທີ່ບໍ່ມີລາຄາຫຍັງ ມື້ນີ້ມີລາຄາຕັ້ງວ່າ 20 ພັນ ຖ້າຂົນມາຂາຍກໍ່ຄົງໄດ້ເງິນຫຼາຍ” ເນນນ້ອຍກໍ່ບໍ່ຍອມຂາຍ ເອົາແຕ່ອົມຍິ້ມ ແລະ ແບກຫີນກ້ອນນັ້ນກັບວັດຄືນ

ເມື່ອກັບຮອດວັດແລ້ວເນນນ້ອຍກໍ່ບອກຄູບາວ່າ: ຄູບາເອີ້ຍ!! ມື້ນີ້ມີປ້າຄົນໜຶ່ງຂໍຊື້ຫີນກ້ອນນີ້ໃນລາຄາ 20 ພັນ ຄູບາບອກຂ້ອຍໄດ້ລະບໍ່ວ່າຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດຂ້ອຍມີຄ່າເທົ່າໃດ

“ອຶມ! ບໍ່ຕ້ອງຮີບຮ້ອນ ມື້ອື່ນເຊົ້າເຈົ້າຈົ່ງເອົາຫີນກ້ອນນີ້ໄປທີ່ພິພິທະພັນຫາກມີຄົນຖາມລາຄາ ເຈົ້າກໍ່ເຮັດຄືເກົ່າ ເອົາຫີນກ້ອນນີ້ກັບມາຄືນແລ້ວເຮົາຄ່ອຍລົມກັນ”

ເຊົ້າມື້ທີ 2 ທີ່ພິພິທະພັນຜູ້ຄົນຕ່າງຢາກຮູ້ຢາກເຫັນວ່າຫີນກ້ອນນີ້ຄືຫຍັງ? ສຽງຂອງຊາຍສອງຄົນລົມກັນວ່າ

“ມັນກໍ່ເປັນພຽງຫີນທຳມະດາກ້ອນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີຄ່າຫຍັງ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເອົາມາວາງໄວ້ທີ່ພິພິທະພັນ!”

“ໃນເມື່ອມັນມາຢູ່ທີ່ຫໍພິພິທະພັນນີ້ໄດ້ ມັນກໍ່ຄົງມີຄຸນຄ່າອິຫຍັງບາງຢ່າງ ບໍ່ຊັ້ນເນນຄົງບໍ່ເອົາມັນມາວາງໂຊໃນນີ້ດອກ” ຊາຍອີກຄົນຕອບ, ຢູ່ໆກໍ່ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງຍ່າງເຂົ້າມາຖາມລາຄາຂອງຫີນກັບເນນນ້ອຍ ເນນນ້ອຍບໍ່ເວົ້າຫຍັງນອກຈາກຊູ 2 ນິ້ວ

“2 ແສນຫວາ?” ເນນນ້ອຍແກວ່ງຫົວໄປມາ

“2 ລ້ານຫວາ ຂ້ອຍກຳລັງຕ້ອງການຫີນໄປແກະສະຫຼັກພະພຸດທະຮູບພໍດີເລີຍ” ເມື່ອເນນນ້ອຍໄດ້ຍິນ ກໍ່ເຊໄປກ້າວໜຶ່ງ ຮູ້ສຶກຕະລຶງກັບລາຄາທີ່ນັກແກະສະຫຼັກໃຫ້ມາ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຂາຍ ເມື່ອແບບຫີນກ້ອນນັ້ນກັບວັດ ກໍ່ເຂົ້າໄປພົບຄູບາພ້ອມກັບເວົ້າດ້ວຍອາການຕື່ນເຕັ້ນວ່າ:

ຄູບາ ມື້ນີ້ມີຄົນຂໍຊື້ຫີນກ້ອນນີ້ໃນລາຄາ 2 ລ້ານ ຄູບາບອກຂ້ອຍໄດ້ລະບໍ່ ວ່າຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດຂ້ອຍຄືຫຍັງແທ້?

ຄູບາຫົວດັງຂຶ້ນ ແລະ ກໍ່ກ່າວວ່າ

“ມື້ອື່ນໃຫ້ເຈົ້ານຳຫີນກ້ອນນີ້ໄປທີ່ຮ້ານຂາຍຂອງເກົ່າ ແລະ ກໍ່ເຮັດຄືທຸກມື້ທີ່ຜ່ານມາ ຫາກຍັງມີຄົນຈະຊື້ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງຂາຍເປັນອັນຂາດ ຕອນແລງມື້ອື່ນ ຄູບາຈະຕອບໃຫ້ເຈົ້າຟັງວ່າຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດເຈົ້າຄືຫຍັງ?”

ເຊົ້າຂອງມື້ທີ 3 ເນນນ້ອຍກໍ່ແບກຫີນກ້ອນນັ້ນໄປທີ່ຮ້ານຂາຍຂອງເກົ່າມີຄົນຫຼາກຫຼາຍເຂົ້າມາຫຸ້ມອ້ອມເບິ່ງຫີນກ້ອນນັ້ນ ສຽງຂອງຄົນທີ່ເຂົ້າມາຕ່າງກໍ່ພາກັນພິຈາລະນາ

“ຫີນກ້ອນນີ້ຄືຫີນປະເພດໃດ? ຂຸດຂຶ້ນມາຈາກໃສ? ຢູ່ໃນລາຊະການໃດ? ມີປະຫວັດໃນໄລຍະໃດ?”

ແລະແລ້ວກໍ່ມີຊາຍໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງເອີ່ຍກັບເນນນ້ອຍວ່າ

“ຫີນກ້ອນນີ້ລາຄາເທົ່າໃດ?” ເນນນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຕອບຫຍັງ ພຽງແຕ່ຊູມື 2 ນິ້ວໃຫ້ເບິ່ງ

“20 ລ້ານຫວາ” ເມື່ອເນນນ້ອຍໄດ້ຍິນກໍ່ຕາຄ້າງ ພ້ອມກັບອຸທານອອກໄປວ່າ “ຮະ”

ຊາຍຄົນນັ້ນຄິດວ່າຕົນເອງໃຫ້ລາຄາຕ່ຳໄປ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເນນນ້ອຍໂມໂຫ ກໍ່ຮີບເວົ້າຂຶ້ນວ່າ

“ບໍ່ໆ ຂ້ອຍເວົ້າຜິດ ຂ້ອຍຈະບອກເນນນ້ອຍວ່າ ຂ້ອຍຊິໃຫ້ 200 ລ້ານຕ່າງຫາກ”

200 ລ້ານເນນນ້ອຍອຸທານຂຶ້ນມາດ້ວຍຄວາມຕົກໃຈ ເມື່ອຮູ້ຕົວ ເນນນ້ອຍກໍ່ຮີບອູ້ມຫີນກ້ອນນັ້ນແລ້ວກັບວັດໃນທັນທີ ເມື່ອກັບເຖິງວັດ ເນນນ້ອຍກໍ່ເຂົ້າໄປພົບກັບຄູບາດ້ວຍອາການຕາຫຼີ່ຕາເຫຼືອກ

“ຄູບາເອີ້ຍ!!!! ເຮົາຈະລວຍແລ້ວມື້ນີ້ມີຄົນໜຶ່ງໃຫ້ລາຄາຫີນກ້ອນນີ້ຕັ້ງ 200 ລ້ານເລີຍ ຕອນນີ້ພະຄູບາບອກຂ້ອຍໄດ້ຫຼືຍັງ ວ່າຄຸນຄ່າຂອງຂ້ອຍຄືຫຍັງ?”

ຄູບາເອື້ອມມືໄປລູບຫົວຂອງເນນນ້ອຍ ແລະ ກ່າວອອກມາຢ່າງເມດຕາວ່າ

“ເນນນ້ອຍເອີ້ຍ!! ຄຸນຄ່າຊີວິດຂອງເຈົ້າ ກໍ່ຄືກັບຫີນກ້ອນນີ້ ຫາກເຈົ້ານຳຕົວເອງໄປໄວ້ທີ່ຕະຫຼາດ ເຈົ້າກໍ່ມີຄ່າພຽງແຕ່ 20 ພັນ, ຫາກເຈົ້ານຳຕົວເອງໄປໄວ້ທີ່ພິພິທະພັນ ເຈົ້າກໍ່ມີຄ່າພຽງ 2 ລ້ານ ແຕ່ຫາກເຈົ້ານຳຕົວເອງໄປໄວ້ທີ່ຮ້ານຂາຍຂອງເກົ່າ ເຈົ້າກໍ່ມີຄ່າເຖິງ 200 ລ້ານ ເວທີຕ່າງກັນ ຈຸດຢືນຕ່າງກັນ ຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດກໍ່ຍ່ອມຕ່າງກັນ!”

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Gluta Line

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ