ວັນອາທິດ ທີ 5 ທັນວາ 2021

ນິທານເລື່ອງ ສຽວສະຫວາດ ຕອນ "ເສນາໝາກຂີ້ກາ"

ນິທານເລື່ອງ ສຽວສະຫວາດ ຕອນ "ເສນາໝາກຂີ້ກາ"

ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ ມີພະຍາອົງໜຶ່ງນາມວ່າ: ຈຳປານະຄອນ, ຕໍ່ມາໄດ້ພະມະເຫສີນາມວ່າ: ນາງມະຫາເທວີ ໄດ້ຈັດງານພະຣາຊະພິທີອະພິເສກສົມຣົດ ມີການສະຫຼອງສົມໂພດ 3 ມຶ້ 3 ຄືນ. ຫຼັງຈາກພະຍາຈຳປານະຄອນ ຊົງທອດພຣະເນດມະໂຫຣະສົບຄົບງັນແລ້ວ ຈຶ່ງຊົງຮັບສັ່ງໃຫ້ຂ້ອຍຕົນໜຶ່ງໄປເອົາໝາກຈຽງ ແລະ ໝາກຂີ້ກາແດງສີສຸກ ໃສ່ພາພານມາຕັ້ງໄວ້ຕໍ່ໜ້າທ້າວສຽວສະຫວາດ ແລະ ເສນາທັງມວນ ພະອົງຊົງຈັບເອົາໝາກຈຽງມາສະເຫວີຍແລ້ວຊົງຕັດວ່າ: "ໝາກຈຽງຫວານແທ້ນໍ!!!"

ຫຼັງຈາກນັ້ນພຣະອົງກໍ່ຊົງຈັບເອົາໝາກຂີ້ກາພະຣາຊະທານແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ທ້າວ ສຽວສະຫວາດ ແລະ ເສນາທັງຫຼາຍຊີມຜູ້ລະ 1 ໜ່ວຍ.

ເມື່ອນັ້ນ ພະຍາກໍ່ຊົງຕັດຖາມເສນາທັງຫຼາຍວ່າ: "ດູຣາ ເສນາທັງຫຼາຍ ໝາກຈຽງແດງສີສຸກນີ້ຫວານບໍ່ ?"

ເຫຼົ່າເສນາທັງຫຼາຍຮູ້ວ່າໝາກຂີ້ກາທີ່ພວກຕົນຊິມນີ້ມັນຂົມ ແຕ່ກ່ອນໜ້ານີ້ພະຍາເຈົ້າຊົງຕັດວ່າຫວານ ເຫຼົ່າເສນາທັງຫຼາຍຈຶ່ງທູນຕອບວ່າຫວານດອມຕາມເພິ່ນຄູ່ຊູ່ຄົນ. 
ຕໍ່ມາພະຍາຊົງຕັດຖາມທ້າວ ສຽວສະຫວາດ ວ່າ: "ດູຣາ ທ່ານມະຫາເສນາຣາຊະບັນດິດ ທ່ານກິນໝາກຈຽງນີ້ຍັງຫວານບໍ່ ໃຫ້ຈາ?" 
ທ້າວສຽວສະຫວາດຂາບທູນຕອບວ່າ: "ເດຊະ ຂ້າໄຫວ້ສົມເດັດພະມະຫາຣາຊະເຈົ້າ ໝາກຈຽງທີ່ຜູ້ຂ້ານ້ອຍກິນນີ້ທັງຂົມ ແລະ ຝາດແທ້ກໍ່ຂ້າແລ" 
ຈາກນັ້ນ ພະຍາກໍ່ຊົງຕັດຕອບຕໍ່ໄປວ່າ: "ດູຣາ ມະຫາເສນາຣາຊະບັນດິດ ເຫຼົ່າເສນາທັງຫຼາຍກິນໝາກຈຽງນີ້ກໍ່ຍັງບອກວ່າຫວານຊູ່ຄົນ ແລ້ວຍ້ອນຫຍັງມະຫາເສນາຣາຊະບັນດິດຈຶ່ງບອກວ່າຂົມແຕ່ຜູ້ດຽວນີ້ ໃຫ້ຈາ"

ເມື່ອນັ້ນ ສຽວສະຫວາດ ທ້າວໄດ້ຂາບທູນພະຍາວ່າ: " ເດຊະ ຂ້າໄຫວ້ພະມະຫາຣາຊະເຈົ້າ ອັນວ່າບຸນສົມພານແຫ່ງສົມເດັດມະຫາຣາຊະເຈົ້າ ແກ່ກວ່າຟ້າ ໜັກຍິ່ງກວ່າແຜ່ນດິນ ແມ່ນໃຫ້ຜູ້ໃດກິນອັນໃດກໍ່ຍ່ອມຫວານນັ້ນ ກໍ່ຂ້າແລ... ຍັງຂົມແຕ່ຂ້ານ້ອຍຜູ້ດຽວນີ້ແລ້ວ" 
ເມື່ອພະຍາໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ຫັນໄປຖາມເສນາວ່າ: "ດູຣາ ເສນາທັງຫຼາຍ ອັນວ່າມະຫາເສນາຣາຊະບັນດິດກິນຍັງໝາກຈຽງນີ້ ກໍ່ຫາກວ່າຂົມໜັກແລ ທ່ານທັງຫຼາຍກິນວ່າຫວານ ໝາກຈຽງນີ້ຫວານແທ້ລື...? "

ແຕ່ນັ້ນ ເສນາທັງຫຼາຍກໍ່ຄົງຄະນິງໃນໃຈວ່າ ອັນວ່າທ້າວ ສຽວສະຫວາດ ຣາຊະບັນດິດຜູ້ນີ້ ມີບຸນສົມພານເປັນອັນມາກ ມີເດຊະປັນຍາເປັນອັນມາກໜັກແທ້ດີຫຼີແລ ເຮົາທັງຫຼາຍຄວນວ່າຂົມດອມທ້າວ ສຽວສະຫວາດ ຣາຊະບັນດິດຜູ້ນີ້ເຖີ້ນ ເມື່ອຄິດໄດ້ດັ່ງນັ້ນ ເຫຼົ່າເສນາທັງຫຼາຍຈຶ່ງຂາບທູນພຣະຍາວ່າ: "ເດຊະ ຂ້າໄຫວ້ພຣະບາຣະມີລົ້ນເກົ້າ ຂໍແກ່ສົມເດັດມະຫາຣາຊະເຈົ້າຈົ່ງອິດູກູນາຍັງຝູງຂ້າທັງຫຼາຍ ແດ່ກໍ່ຂ້າເຖີ້ນ... ຝູງຂ້າທັງຫຼາຍກິນໝາກຈຽງນີ້ ກໍ່ເປັນອັນຂົມຊູ່ຄົນ ກໍ່ຂ້າແລ... "

ບັດນັ້ນ ພຣະຍາຈຳປາກໍ່ຊົງກ່າວຕ້ານເຈຣະນາດອມທ້າວ ສຽວສະຫວາດ ຣາຊະບັນດິດວ່າ: "ດູຣາ ມະຫາເສນາຣາຊະບັນດິດ ອັນວ່າເສນາທັງຫຼາຍຝູງນີ້ມີໃຈອັນບໍ່ສັດແທ້ແລ ເຫດໃດຈັກຮັກສາບ້ານເມືອງແຫ່ງເຮົາໄດ້ນີ້ ຈາ? ເສນາທັງຫຼາຍຝູງນີ້ ຫາກເປັນເສນາໝາກຂີ້ກາແທ້ແລ, ຈັກໃຫ້ເຮົາໃສ່ໂທດແກ່ເສນາຝູງນີ້ດັ່ງໃດ ລື ຈາ? "

ແຕ່ ທ້າວສຽວສະຫວາດ ຣາຊະບັນດິດ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບແດ່ພະຍາໂດຍກົງ ຫາກແຕ່ຍົກຄຳສອນອື່ນ ຂຶ້ນມາອຸປະມາ-ອຸປະໄມ ເລົ່າສູ່ຟັງ.
ຫຼາຍໆທ່ານມັກຈະໄດ້ຍິນສຳນວນລາວທີ່ວ່າ "ເສນາໝາກຂີ້ກາ" ເຊິ່ງເປັນຄຳກ່າວສຽດສີສັງຄົມ ຫຼື ຄົນທີ່ວຽກບໍ່ເຮັດງານບໍ່ສ້າງ ຫາກແຕ່ປະຈົບຈະແປງຖະແຫຼງເວົ້າ, ໝອບຄານເຂົ້າຫາເຈົ້ານາຍ ເພື່ອຫວັງລາບຍົດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ໃສ່ຕົນ. ເຊິ່ງກໍ່ເປັນສຳນວນທີ່ໄດ້ມາຈາກນິທານພື້ນເມືອງລາວ ອັນນີ້ເອງ.

 

ໂດຍ: ຈິດຕະກອນ ພັນວົງສາ ນຳສະເໜີ.

Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ